S-Type , 6
XF , 2
E-Type , 1
XJ8 , 1
XKR , 1
X-Type , 7
Në fillim