206 , 3
306 , 2
307 , 3
406 , 3
407 , 4
607 , 1
Partner , 1
Në fillim