TT , 18
100 , 6
200 , 3
80 , 39
90 , 2
A1 , 2
A2 , 33
A3 , 416
A4 , 1044
A5 , 52
A6 , 650
A7 , 15
A8 , 84
Allroad , 12
Cabriolet , 2
Q3 , 1
Q5 , 13
Q7 , 49
QUATTRO , 5
TT , 19

Në fillim