TT , 19
100 , 6
200 , 3
80 , 40
90 , 2
A1 , 2
A2 , 34
A3 , 418
A4 , 1050
A5 , 53
A6 , 653
A7 , 15
A8 , 84
Allroad , 11
Cabriolet , 2
Q3 , 1
Q5 , 14
Q7 , 48
QUATTRO , 5
TT , 19

Në fillim