Choose “For rent” if you are looking for both a dwelling and roommate. Choose “Wanted to rent” if you have a dwelling and wish to find a roommate.
Gjinia
Mashkull
Femër
Gjinia e Shokut të Dhomës
Nuk ka rëndësi
Mashkull
Femër
Në fillim