Македонски | Shqip | English |

Pceli nukleusi matici

For sale by: Марјан 27 Jan 16:19 Delete, Edit or Renew Your Ad
Price:

-

Location: Probištip
Продажба на пчелни Нуклеуси
Пчелните нуклеуси се од 5 рамки ЛР, од кои 2 се храна (мед и полен), а останатите со легло.Матиците се млади и се обележани со соодветна боја за тековната година .
Испорака се врши во посебни кутии кои се специјално наменети за пчелни нуклеуси. Секој пчелен нуклеус поседува ветеринарен сертификат за нивната здравствена состојба.
Испораката на Нуклеусите се врши по договор или од 1 Јуни
Цена на еден Пчелен Нуклеус е 2.600 денари.

Продажба на матици:
Матиците се селектирани од сопствени пчеларници со најдобри каретеристики.
Матиците се обележани и се доставуваат во посебни кафези за матици.
Испорка на матици се врши по договор или од 15 Мај
Цена на една матица е 600 денари.
There are no visited ads
To the top