Shtatë këshillat për shoping

  1. Shmangni shitoret e dyshimta që nuk kanë biznes apo informata kontaktuese.
  2. Nëse ekzistojnë detajet e kompanisë dhe ju keni ende dyshime, kontaktoni drejtëpërdrejtë biznesin përmes informatave zyrtare që gjenden në faqen e internetit të kompanisë, dhe jo përmes informatave të dhëna nga shitorja online.
  3. Vizitoni faqet ku bëhen krahasimet dhe forumet e diskutimeve për të lexuar përshtypjet dhe mendimet e konsumatorëve tjerë.
  4. Kërkoni në Google emrin e shitores, emrin e kompanisë, adresën, numrin e telefonit ose personat të cilët punojnt tek kempania. Një kërkim i shpejtë mund të zbulojë ndonjë shqetësim të konsumatorëve të mëparshëm ose dyshimet për ndonjë veprim të pandershëm.
  5. Lexoni kushtet e shitores për dërgesë ,kushtet e shitjes sidhe zgjidhni të gjitha çështjet me shitësin para se ta kryeni blerjen.Siguroni marrjen e përgjigjeve të rëndësishme nëpërmjet emailit dhe ruani ato në formë të referencës për të ardhmen.
  6. Shmangni shitoret të cilat nuk kanë një politikë të arsyeshme të kthimit. Gjitashtu rrini larg nga shitësit që krijojnë rregullat e veta të politikës së kthimit dhe bëjnë përjashtime të tilla si për shembull që të mos hapet paketimi ose paratë e transportimit origjinal të artikujve nuk kthehen.
  7. Shmangni mundësitë e pagesave që lejojnë shitoren të ketë qasje në paratë tuaja para se ta nisin transportin e artikujve. Nëse nuk jeni të sigurtë, kontaktoni bankën tuaj, lëshuesin e kartelës suaj apo shërbimin për pagesë të cilin ju keni ndërmend ta përdorni dhe pyesni politikën e tyre në situatën kur shitësi nuk dorëzon mallin.
Në fillim