Македонски | Shqip | English |

Огласи за извршување на разни услуги

Давател сте на одредени услуги? Или имате потреба од некаква услуга? Во оваа категорија на Пазар3.мк може да ги понудите Вашите услуги, или да го ангажирате оној кој ја нуди услугата која Вам Ви е потребна.


Тука можете да направите преглед на сите услуги кои се нудат на Пазар3.мк, како што се: кетеринг услуги, оџачарски услуги, фотографски услуги, медицински услуги, транспортни услуги, лимарски услуги, и многу други услуги од сите дејности.

Брзи, професионални и квалитетни услуги!

Потребен Ви е водоинсталатер? Искусен сметководител? Електричар?

На Пазар3.мк своите услуги ги нудат водоводџии, сметководители, правници, електричари, фотографери, шофери, и многу други даватели на услуги во Скопје, Штип, Гевгелија, Дебар, Тетово, Битола, Велес и насекаде низ државата.
Кон почеток