Македонски | Shqip | English |

kupi kukja kupi stan - Пазар3 огласи

Проектот kupi kukja kupi stan претставува одлична можност граѓаните да го решат нивниот станбен проблем со поволни услови за купување на стан или куќа. Сите граѓани кои ги исполнуваат условите од проектот kupi kukja kupi stan можат да ги разгледаат огласите на Пазар3.мк за продажба на станови, куќи и други недвижности.

Што претставува проектот kupi kukja kupi stan?

Во текстот подолу ќе се обидеме да ги наведеме главните сознанија со кои ќе се здобиеме при нашето истражување за условите кои ги вклучува проектот kupi kukja kupi stan, меѓутоа за најнови, најточни и најкомплетни податоци околу условите, начинот на аплицирање и слично, Ве замолуваме да ги контактирате овластените лица за спроведување на проектот kupi kukja kupi stan. Ве молиме, пред преземање на било каква активност од Ваша страна да ги проверите официјалните информации, објавени од страна на организаторите на овој проект kupi kukja kupi stan.

Проектот kupi kukja kupi stan им овозможува на младите лица да аплицираат за помош, односно кредит, за добивање на средства кои ќе ги покријат трошоците за нивното станбено прашање. Со средствата од проектот kupi kukja kupi stan граѓанинот може да купи нов стан, да се направи надградба/доградба на посебна станбена единица во рамки на постоечка куќа или да се изврши изградба/купување на нова куќа чија корисна станбена површина не е поголема од 150 м2.

Кој се може да ги искористи придобивките од проектот kupi kukja kupi stan?

Поволното субвенционирање на станбениот кредит во проектот kupi kukja kupi stan можат да го искористат одредена група на граѓани кои исполнуваат точно одредени услови.

За граѓаните до, и со наполнети 35 години, субвенцијата на рата изнесува до 70% во првите 5 години, а за лица над 35 години истата субвенција изнесува 50% од месечната рата.

Корисниците на средствата од проектот kupi kukja kupi stan треба да имаат поединечно месечно приходи до 900 евра или еден брачен пар не треба да има вкупно повеќе од 1.300 евра месечно. Граѓаните не треба да имаат подигнато друг станбен кредит и да имаат на свое име друг тип на недвижен имот како куќа, стан или земјиште.

Детални, најточни, и најрелевантни податоци за проектот можете да најдете на страната на Министерството за Финансии на Република Северна Македонија каде е објавен прирачникот за деталите од прокетот kupi kukja kupi stan.

Огласи за продажба на нови станови и огласи за продажба на куќи

Доколку ги исполнувате условите од проектот kupi kukja kupi stan првото место каде што треба да ја започнете Вашата потрага по нов стан или куќа е Пазар3.мк! Во категоријата продажба на недвижности, можете да ги погледнете сите огласи за продажба на станови или продажба на куќи.

Тука, се објавени сите огласи за продажба на куќи. Погледнете ги сите огласи и уживајте во новиот станбен простор преку поволностите кои ги нуди проектот kupi kukja kupi stan.


Кон почеток