Kërçovë | Vendbanime | Tokë/Fusha dhe farma

Kërçovë , 155
Drugovë , 31
Osllomej , 3
Brod , 2
Në fillim