Postoni shpallje

Çmimet e shpalljes sillen nga 30 deri 50 MKD, varësisht nga kategoria. Pas plotësimit të fushave të kërkuara dhe pas rishikimit të shpalljes suaj, juve do t'ju kërkohet të krijoni një fjalëkalim. Duke klikuar "Dërgoni shpalljen", ju do të drejtoheni tek faqja për pagesë. Pagesat mund të kryhen përmes telefonit ose online me Visa, MasterCard ose Maestro kredit kartelë. Shpallja juaj rishikohet në përputhje me Rregullat e Pazar3 dhe do të jetë aktive për 3 muaj pasi të aprovohet.   Tashmë ne dhurojmë 50 denarë nëse ju regjistroni një llogari.
Person fizik Kompani

Shtoni prefiksin kur shkruani numrin e telefonit fiks

Mos shfaqni numrin e telefonit në shpallje
MKDEUR

Regjistroni shitoren Këtu

Dosja (fajlli) nuk është ne formatin e videos Fotografia juaj nuk është një figurë e formatit jpg, gif ose bmp.<br /> Ndryshoni formatin e figurës dhe pastaj provoni përsëri. <br />Nëse përsëri nuk funksinon ju mund ta dërgoni fotografinë në emailin e Qendrës për Kujdesin ndaj Konsumatorëve. Fotografija juaj është shumë e madhe. Zvogëloni madhësinë dhe provoni përseri. Dërgoni fotografinë në emailin e Qendrës për Kujdesin ndaj Konsumatorëve nëse përsëri nuk funksinon. Ka ndodhur një gabim i panjohur Fotografija e zgjedhur ka dimensione të gabuara

Ju mund të zgjidhni fotografinë kryesore për shpalljen tuaj duke klikuar mbi atë fotografi që dëshironi.

Dosja (fajlli) nuk është ne formatin e videos Fotografia juaj nuk është një figurë e formatit jpg, gif ose bmp.<br /> Ndryshoni formatin e figurës dhe pastaj provoni përsëri. <br />Nëse përsëri nuk funksinon ju mund ta dërgoni fotografinë në emailin e Qendrës për Kujdesin ndaj Konsumatorëve. Video fajlli juaj është shumë i madh. Madhësia maksimale që lejohet është 50 MB. Ka ndodhur një gabim i panjohur Fotografija e zgjedhur ka dimensione të gabuara
Po, unë miratoj menagjimin e të dhënave personale të MerrJep. Të dhënat e shënuara do të mblidhen dhe procesohen vetëm për qëllimet e lartpërmendura.
Po, unë pajtohem me qëllimin dhe kushtet të MerrJep.
Unë pajtohem që të pranoj këshilla personale, oferta dhe lajme në emailin tim.
Në fillim