Kavadar | Vendbanime | Tokë/Fusha dhe farma | Pazar3

Kavadar , 267
Rosoman , 55
Negotinë , 5
Në fillim